Aktualności

Wesołego Alleluja

Więcej o: Wesołego Alleluja

Życzenia Wielkanocne

Koleżanki i Koledzy!

Zdrowych, pogodnych Świąt Wielkanocnych,
pełnych wiary, nadziei i miłości.
Radosnego, wiosennego nastroju,
serdecznych spotkań w gronie rodziny
i wśród przyjaciół
oraz wesołego Alleluja.

Życzy
Zarząd Koła Łowieckiego RYŚ Jabłonka

Komunikat Ministerstwa Klimatu i Środowiska w sprawie możliwości prowadzenia gospodarki łowieckiej w dzierżawionych obwodach łowieckich od dnia 1 kwietnia br.

Więcej o: Komunikat Ministerstwa Klimatu i Środowiska w sprawie możliwości prowadzenia gospodarki łowieckiej w dzierżawionych obwodach łowieckich od dnia 1 kwietnia br.

Z dniem 31 marca 2022 r. wygasa dotychczasowy podział województw na obwody łowieckie oraz wygasają umowy dzierżawy obwodów łowieckich, które zostały zawarte przed dniem 1 kwietnia 2018 r. Z dniem 1 kwietnia br. gospodarkę łowiecką w obwodach łowieckich będą mogli prowadzić Ci dzierżawcy, którzy zawarli umowy dzierżawy obwodów łowieckich z właściwymi regionalnymi dyrektorami Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe albo właściwymi starostami.

Należy przy tym podkreślić, iż wykonywanie polowania na podstawie rocznych planów łowieckich możliwe będzie dopiero po przeprowadzeniu inwentaryzacji zwierzyny i zatwierdzeniu rocznych planów łowieckich przez właściwych nadleśniczych w terminach określonych w art 8b ust. 2 ustawy – Prawo łowieckie, oraz po wydaniu myśliwym upoważnień do wykonywania polowania indywidualnego.

Niezależnie od powyższego, po zawarciu umowy dzierżawy obwodu łowieckiego, od dnia 1 kwietnia br. możliwe będzie wykonywanie odstrzałów sanitarnych dzików, pod warunkiem, iż na terenie danego obwodu łowieckiego obowiązują nakazy odstrzałów sanitarnych dzików wydane na podstawie ustawy o ochronie zdrowia zwierząt i zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt.

Pożegnanie Alojzego Głowacza

Więcej o: Pożegnanie Alojzego Głowacza

Z głębokim żalem informujemy o śmierci wieloletniego Prezesa naszego koła ś. p. Alojzego Głowacza. Msza Św. żałobna odprawiona zostanie w dniu 22 marca o godzinie 14:00 w Kaplicy Cmentarnej w Czarnym Dunajcu. Prosimy Kolegów o niezawodne przybycie i godne pożegnanie naszego Kolegi.

Gdy wybije mej śmierci godzina,

      pochowajcie mnie w kniei zielonej

      niech nade mną zaszumi gęstwina

      hymn myśliwski radości minionej…

           Kiedy wiosna radosna nastanie,

           niech nade mną pieśń głuszca posłyszę,

           niechaj słonek miłosne chrapanie

           do snu moją mogiłę kołysze…

      Gdy po letnim szaleństwie zieleni

      szczere złoto okryje konary,

      gdy nadejdzie cudny czas jesieni

      niech nade mną zagrają ogary…

            Na ten głos, mej duszy tak miły

            żar zakipi w sercu wystudzone, –

            i ożyję, i wstanę z mogiły,

            chwycę broń i polecę za gonem…

Plan szkolenia strzeleckiego oraz zasady i terminy udostępniania strzelnicy myśliwskiej w 2022r.

Więcej o: Plan szkolenia strzeleckiego oraz zasady i terminy udostępniania strzelnicy myśliwskiej w 2022r.

szkolenia odbywać się będą na strzelnicy Fiuk-Sieradza (Okręg Tarnowski PZŁ)
mapa w załączeniu

współrzędne WGS 84: lat.50.142861 lon. 20.931226
współrzędne DMS: N50 8’ 34’’ E 2055’52”

Przystrzeliwanie broni.
Przystrzeliwanie ogólne broni (myśliwi indywidualni i niestowarzyszeni) na strzelnicy myśliwskiej Fiuk-Sieradza odbywać się będzie w godz. 1000 – 1900 w piątki. W trakcie przystrzeliwania broni istnieje możliwość przeprowadzenia treningów strzeleckich.

Przystrzeliwanie odbędzie się w dniach:

  1. 13.05.2022 r. (piątek)
  2. 24.06.2022 r. (piątek)
  3. 15.07.2022 r. (piątek)
  4. 19.08.2022 r. (piątek)

Więcej “Plan szkolenia strzeleckiego oraz zasady i terminy udostępniania strzelnicy myśliwskiej w 2022r.”

Do góry