Aktualności

Zmiana terminu zawodów w wabieniu drapieżników

Więcej o: Zmiana terminu zawodów w wabieniu drapieżników

Z powodów organizacyjnych ulega zmianie termin zawodów w wabieniu drapieżników. Zawody zostają przeniesione na pierwszą i drugą sobotę marca (tj. 5 i 12 marca) Miejsce zbiórki i godziny rozpoczęcia zawodów pozostają bez zmian.

Konkurs “Z wabikiem na lisa”

Więcej o: Konkurs “Z wabikiem na lisa”

Jednym z działań jakie myśliwi mogą podjąć dla poprawy warunków bytowania cietrzewia Tetrao tetrix, jest ograniczenie liczebności drapieżników.  W związku z podjętym przez Koło Łowieckie  ,,RYŚ’’ Jabłonka programem aktywnej ochrony cietrzewia, która do tej pory polegała na monitoringu liczebności w okresie wiosennym, oraz patrolowaniu terenu w celu stwierdzenia miejsc gdzie odbywają się toki,  Zarząd Koła postanowił podjąć dodatkowe działania zmierzające do zintensyfikowania  polowań na drapieżniki w rejonach stwierdzonych tokowisk.  W związku z powyższym, w okresie poprzedzającym czas tokowiska a po zakończonej cieczce lisów, od bieżącego roku, organizujemy zawody pod hasłem ,, Z wabikiem na lisa’’.

Podstawowe warunki i zasady zawodów:

  1. W zawodach uczestniczą tylko myśliwi Koła Łowieckiego ,,RYS’’ jabłonka.
  2. Konkurencje będą odbywały się przez dwa dni. Nie ma obowiązku uczestnictwa w obydwu dniach. Przewidywany termin zawodów to 22.02.2022 (wtorek) oraz 24.02.2022(czwartek).
  3. Czas trwania każdego polowania to 3 godz. – od 1500 do 1800
  4. Myśliwi każdorazowo będą losowali (podczas odprawy) rejon w którym będą polować. Wstępnie obszar przewidziany do zawodów został podzielony na 14 rejonów. Zasadą jest, aby podczas polowania przemieszczać się nie bliżej niż 100 m od granicy z sąsiednim rejonem.
  5. Obowiązuje amunicja śrutowa.
  6. Myśliwi biorący udział w zawodach muszą posiadać upoważnienia na odstrzał lisów, kun i jenotów.
  7. Przewidziane są atrakcyjne nagrody dla 2 najlepszych wabiarzy.

Na miejsce zbiórki wyznacza się parking obok CPN ,,Kozubek”.  Zbiórka każdorazowo będzie odbywać się godzinę przed polowaniem. Podczas zbiórki będzie miało miejsce losowanie rejonów oraz ogólna odprawa.  W tym samym miejscu będzie miało miejsce zakończenie polowania . Wygrywa ten myśliwy, który pozyska najwięcej drapieżników ( bez względu na gatunek).

W razie wystąpienia istotnych zdarzeń, istnieje możliwość zmiany poszczególnych warunków i zasad zawodów.

Koordynatorem zawodów jest kol. Paweł Hotała.  W razie jakichkolwiek pytań proszę dzwonić pod numer 6940880887.

Do dnia 20.02.2022 należy potwierdzić chęć uczestnictwa w zawodach u koordynatora.

W załączeniu znajdziecie koledzy szkic poglądowy z podziałem na rejony polowania.

Darz Bór

Więcej “Konkurs “Z wabikiem na lisa””

Powiatowe polowanie na drapieżniki

Więcej o: Powiatowe polowanie na drapieżniki

Zarząd KŁ Ryś w Jabłonce zaprasza na organizowane w dniu 26 lutego powiatowe polowanie na drapieżniki. Zbiórka przed polowaniem przy stacji benzynowej na Kozubku o godz. 8:00. Apelujemy do kolegów o liczne przybycie.

Zmarł Kolega Tadeusz Podchalicz

Więcej o: Zmarł Kolega Tadeusz Podchalicz

Z wielkim żalem informujemy, że  odszedł do Krainy Wiecznych Łowów Kolega Tadeusz Podchalicz. Uroczystości pogrzebowe odbędą się w dniu 15 stycznia o godz.13:00 w Zakopanem w kaplicy na cmentarzu parafialnym przy ul. Nowotarskiej. Rodzinie składamy wyrazy głębokiego współczucia. Cześć Jego Pamięci. Niech knieja wiecznie szumi nad Jego mogiłą.

Gdy wybije mej śmierci godzina,

      pochowajcie mnie w kniei zielonej

      niech nade mną zaszumi gęstwina

      hymn myśliwski radości minionej…

           Kiedy wiosna radosna nastanie,

           niech nade mną pieśń głuszca posłyszę,

           niechaj słonek miłosne chrapanie

           do snu moją mogiłę kołysze…

      Gdy po letnim szaleństwie zieleni

      szczere złoto okryje konary,

      gdy nadejdzie cudny czas jesieni

      niech nade mną zagrają ogary…

            Na ten głos, mej duszy tak miły

            żar zakipi w sercu wystudzone, –

            i ożyję, i wstanę z mogiły,

            chwycę broń i polecę za gonem…

Do góry