Wzór protokołu z czynności gospodarczych

Protokół