Jesteś tutaj:

Autor: Tomasz Marek

ZMIANA OKRESÓW POLOWAŃ NA GATUNKI ŁOWNE

Więcej o: ZMIANA OKRESÓW POLOWAŃ NA GATUNKI ŁOWNE

dniu 1 sierpnia br. Minister Środowiska podpisał Rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia listy gatunków zwierząt łownych. Rozporządzenie zostało ogłoszone w dniu 3 sierpnia br. i obowiązuje od dnia następnego po dniu ogłoszeniu dla dzików, natomiast w przypadku jeleni szlachetnych i danieli po 14 dniach od dnia ogłoszenia.
UWAGA: na szakale poluje się dopiero od 1 sierpnia 2019r! co wynika z Rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie określenia okresów polowań na zwierzęta łowne.

  Więcej “ZMIANA OKRESÓW POLOWAŃ NA GATUNKI ŁOWNE”

ZMIANA W REGULAMINIE POLOWAŃ

Więcej o: ZMIANA W REGULAMINIE POLOWAŃ

Minister Środowiska podpisał rozporządzenie zmieniające Regulamin polowań, w którym wprowadza się możliwość wykonywania w jednym obwodzie łowieckim polowania indywidualnego i polowania zbiorowego w tym samym czasie. Takie rozwiązanie jest istotne ze względu na konieczność zwalczania ASF. Pozwoli to na zwiększenie częstotliwości polowań w celu pozyskiwania jak najwyższej liczby dzików, co z kolei ograniczy dalsze rozprzestrzenianie wirusa ASF. Jednocześnie wymagana zgoda dzierżawcy lub zarządcy obwodu łowieckiego na wykonywanie polowania indywidualnego w tym samym czasie co polowanie zbiorowe będzie gwarantem zapewnienia bezpieczeństwa zarówno myśliwych wykonujących polowanie, jak i osób postronnych. Zgoda będzie wyrażana w sytuacjach gdy polowanie indywidualne będzie się odbywać z dala od miejsca wykonywania polowania zbiorowego, co jest zdecydowanie możliwe do wykonania, np.w obwodach łowieckich o dużej powierzchni. Więcej “ZMIANA W REGULAMINIE POLOWAŃ”

Informacja o zakazie poruszania się z bronią

Więcej o: Informacja o zakazie poruszania się z bronią

Informujemy, że w związku z odbywającą się w lipcu w Krakowie Sesją Komitetu Światowego Dziedzictwa UNESCO, na podstawie rozporządzenia MSWiA wprowadzony został całkowity zakaz przemieszczania się z bronią na terenie całego województwa małopolskiego w okresie od 1 do 13 lipca br.

Apelujemy o bezwzględne stosowanie się do powyższego zakazu.

Lisiarz sezonu 2016/17

Więcej o: Lisiarz sezonu 2016/17

Lisiarzem sezonu 2016/17 po raz kolejny został kol. Franciszek Miąskowski.

Serdecznie koledze gratulujemy i dziękujemy za podejmowanie skutecznych działań mających na celu ochronę zwierzyny drobnej oraz naszych wspaniałych kuraków – głuszca i cietrzewia.

 

Rozstrzygnięcie konkursu na najładniejsze poroże i parostki sezonu 2016/2017

Więcej o: Rozstrzygnięcie konkursu na najładniejsze poroże i parostki sezonu 2016/2017

 

Podczas Walnego Zgromadzenia w dniu 29 kwietnia rozstrzygnięty został konkurs na najładniejsze poroże i parostki pozyskane w sezonie 2016/17.

Według wybranej podczas zebrania komisji najładniejszy wieniec pozyskał kol. Wojciech Zaremba a najładniejsze parostki kol. Tadeusz Szaflarski. Zwycięzcy otrzymali pamiątkowe dyplomy i nagrody rzeczowe.

Serdecznie kolegom gratulujemy, życząc w przyszłości kolejnych łowieckich sukcesów.

Więcej “Rozstrzygnięcie konkursu na najładniejsze poroże i parostki sezonu 2016/2017”

Odejście na łowiecką emeryturę kol. Józefa Zająca

Więcej o: Odejście na łowiecką emeryturę kol. Józefa Zająca

Podczas Walnego Zgromadzenia w dniu 29 kwietnia miało miejsce podniosłe wydarzenie. W uznaniu zasług dla łowiectwa ziemi orawskiej a w szczególności za wieloletnią pracę na rzecz koła łowieckiego Ryś w Jabłonce, kol Józef Zając został uhonorowany przez Zarząd Koła, który wręczył mu pamiątkowy dyplom i statuetkę.

Kol. Józefie, myśliwi naszego koła życzą Ci dużo zdrowia i spokoju na łowieckiej emeryturze.

Więcej “Odejście na łowiecką emeryturę kol. Józefa Zająca”

MYŚLIWI Z „RYSIA” SPRZĄTALI LAS.

Więcej o: MYŚLIWI Z „RYSIA” SPRZĄTALI LAS.

W dniu 03 czerwca (sobota) myśliwi z koła łowieckiego RYŚ Jabłonka wzorem roku ubiegłego sprzątali swoje łowisko. W tym roku sprzątaniem objęte zostały tereny wzdłuż drogi wojewódzkiej prowadzącej od szczytu przełęczy Krowiarki do Zubrzycy Górnej oraz tereny przyległe do dróg w Jabłonce i Lipnicy Wielkiej. W wyniku kilkugodzinnych porządków udało się zebrać około 6000 litrów śmieci, wśród których większość to butelki szklane i plastykowe, puszki i  zużyte opony. Więcej “MYŚLIWI Z „RYSIA” SPRZĄTALI LAS.”

Sprzątanie łowiska

Więcej o: Sprzątanie łowiska

W dniu 03 czerwca br. wzorem Roku ubiegłego bedziemy sprzątać Nasze Łowisko.

Zbiórka myśliwych w dniu 03 czerwca o godz. 09:00 Przy kapliczce w Zubrzycy Górnej.

Obecność obowiązkowa Wszystkich myśliwych.

 

Zmiana terminu przystrzelania broni

Więcej o: Zmiana terminu przystrzelania broni

W związku z pogrzebem Ś.p. kol. Stanisława Miąskowskiego, zostaje odwołany termin przystrzelania broni i zawodów strzeleckich.

Szczegóły dotyczące nowego terminu zostaną przedstawione na walnym zgromadzeniu.

Odszedł do krainy wiecznych łowów kol. Stanisław Miąskowski

Więcej o: Odszedł do krainy wiecznych łowów kol. Stanisław Miąskowski

W dniu 27 kwietnia 2017r. zmarł kol. Stanisław Miąskowski wieloletni Łowczy i Prezes Naszego Koła. Uroczystości żałobne odbędą się w Niedzielę 30 kwietnia 2017r. o  godzinie 14:00 w Kościele Parafialnym w Zubrzycy Górnej.

Koło Ryś składa rodzinie zmarłego wyrazy głębokiego współczucia.
Niech knieja wiecznie szumi nad jego mogiłą, a św. Hubert prowadzi go po niebieskich łowiskach w krainie wiecznych łowów.

Do góry