Pożegnanie Alojzego Głowacza

Powiększ obraz

Z głębokim żalem informujemy o śmierci wieloletniego Prezesa naszego koła ś. p. Alojzego Głowacza. Msza Św. żałobna odprawiona zostanie w dniu 22 marca o godzinie 14:00 w Kaplicy Cmentarnej w Czarnym Dunajcu. Prosimy Kolegów o niezawodne przybycie i godne pożegnanie naszego Kolegi.

Gdy wybije mej śmierci godzina,

      pochowajcie mnie w kniei zielonej

      niech nade mną zaszumi gęstwina

      hymn myśliwski radości minionej…

           Kiedy wiosna radosna nastanie,

           niech nade mną pieśń głuszca posłyszę,

           niechaj słonek miłosne chrapanie

           do snu moją mogiłę kołysze…

      Gdy po letnim szaleństwie zieleni

      szczere złoto okryje konary,

      gdy nadejdzie cudny czas jesieni

      niech nade mną zagrają ogary…

            Na ten głos, mej duszy tak miły

            żar zakipi w sercu wystudzone, –

            i ożyję, i wstanę z mogiły,

            chwycę broń i polecę za gonem…