Plan szkolenia strzeleckiego oraz zasady i terminy udostępniania strzelnicy myśliwskiej w 2022r.

Powiększ obraz

szkolenia odbywać się będą na strzelnicy Fiuk-Sieradza (Okręg Tarnowski PZŁ)
mapa w załączeniu

współrzędne WGS 84: lat.50.142861 lon. 20.931226
współrzędne DMS: N50 8’ 34’’ E 2055’52”

Przystrzeliwanie broni.
Przystrzeliwanie ogólne broni (myśliwi indywidualni i niestowarzyszeni) na strzelnicy myśliwskiej Fiuk-Sieradza odbywać się będzie w godz. 1000 – 1900 w piątki. W trakcie przystrzeliwania broni istnieje możliwość przeprowadzenia treningów strzeleckich.

Przystrzeliwanie odbędzie się w dniach:

  1. 13.05.2022 r. (piątek)
  2. 24.06.2022 r. (piątek)
  3. 15.07.2022 r. (piątek)
  4. 19.08.2022 r. (piątek)

Przyjazd kołami i w większych grupach należy uzgodnić z Zarządem Okręgowym PZŁ w Tarnowie – tel. 14 621 52 98.
Koszt udostępnienia strzelnicy do przystrzeliwania broni pokrywa Zarząd Okręgowy PZŁ w Nowym Sączu.
Istnieje możliwość indywidualnego przystrzeliwania broni w innych terminach płatne 20 zł przez myśliwych na rzecz ZO PZŁ w Tarnowie bez względu na ilość jednostek broni w terminach uzgodnionych z ZO PZŁ w Tarnowie.

Szkolenie strzeleckie kół łowieckich

Organizowane prze koła łowieckie szkolenia strzeleckie swoich członków odbywać się będą w terminach uzgodnionych przez koła z ZO PZŁ w Tarnowie (tel. jw.). Koszt udostępnienia strzelnicy pokrywa Zarząd Okręgowy PZŁ w Nowym Sączu. Koła pokrywają tylko koszty strzału do rzutka w wysokości 0,60 zł za strzał + 50,00 zł za tarcze. Koła mogą w jednym dniu łączyć przystrzeliwanie broni ze szkoleniem strzeleckim swoich członków.

Koła łowieckie, które mają swojego instruktora – prowadzącego strzelanie za to przystrzeliwanie nie płacą. Istnieje możliwość dla tych kół nieodpłatnego pobrania z ZO PZŁ w Nowym Sączu druków zaświadczeń – legitymacji o przystrzelaniu broni myśliwskiej

W przypadku gdy będzie przystrzeliwał gospodarz strzelnicy, koszt przystrzeliwania i legitymacji wynosi 20,00 zł od osoby bez względu na ilość jednostek broni.

Strzelanie indywidualne lub w małych grupach.

Strzelanie indywidualne i grupowe z broni i amunicji strzelających w terminach uzgodnionych z ZO PZŁ w Tarnowie wg. cen: koszt strzału do rzutka 0,60 zł, koszt nowej tarczy dzika i rogacza 20,00 zł, koszt wstępu na strzelnicę 20,-zł (w tym przystrzeliwanie broni).
Od maja do końca września strzelnica będzie ogólnie dostępna dla członków PZŁ odbywających trening z zakresu sześcioboju myśliwskiego, w środy od godziny 1100 do 1700 po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu z ZO PZŁ w Tarnowie (wg. cen podanych powyżej).

W ww. miesiącach w środy opłaty osiowe pokrywa ZO PZŁ w Nowym Sączu. Koszty strzału do rzutka i koszty tarczy płatne przez uczestników treningu (rzutek 0,60 zł + 20,00 zł za tarcze).
Zarządy kół łowieckich mają obowiązek statutowy corocznie organizować szkolenie – trening strzelecki swoich członków ze szczególnym uwzględnieniem bezpiecznego użytkowania broni.
Rodzaj treningu winien zależeć od rodzaju zwierzyny, na którą koło poluje. Prowadzący szkolenie instruktor -prowadzący strzelanie jest odpowiedzialny za zapewnienie warunków prawidłowego bezpiecznego treningu. Przed treningiem i po jego zakończeniu powinien przejrzeć broń biorących udział w szkoleniu. Myśliwy jest zawsze odpowiedzialny za stan techniczny swojej broni. Proponuje się kołom, które nie posiadają zwierzyny drobnej strzelanie konkurencji kulowych.
Ilość oddanych strzałów winna uwzględniać możliwości kondycyjne szkolonych. Skuteczność szkolenia nie zawsze bywa związana z ilością oddanych strzałów. W trakcie szkoleń należy zwrócić szczególną uwagę na prawidłowe i bezpieczne obchodzenie się bronią. Prawidła strzelań mogą ulec zmianie.

W TRAKCIE SZKOLEŃ I ZAWODOW STRZELECKICH OBOWIĄZUJE ZACHOWANIE WSZELKICH ZASAD BEZPIECZEŃSTWA, A W SZCZEGÓLNOSCI ZAKAZ SPOŻYWANIA ALKOHOLU.

D A R Z B Ó R
Przewodniczący Zarządu Okręgowego
w Nowym Sączu
mgr inż. Bogusław Rataj
Łowczy Okręgowy